Anbudsingenjör till en kund i Stockholm

Dina arbetsuppgifter
I det här uppdraget kommer du hjälpa kunden att stärka dess kompetens inom offentliga samt privata anbud, på en nationell samt internationell …