För jobbsökande

Arbeta som konsult

Som konsult är du anställd av oss men arbetar på uppdrag hos ett annat företag. Kanske är du egen företagare och önskar fler uppdrag. Behovet av att hyra in en konsult från Sway Sourcing kan för ett företag komma plötsligt medan det ibland är ett planerat uppdrag för en längre period.

Din kompetens och kunskap matchas med företagets behov. Hos oss kan du vara konsult inom Ekonomi & Finans, Försäljning, HR, Kontor & Administration samt Marknad.

Registrera ditt CV

Yrkesområden

Ekonomi & Finans

Controller
Ekonom
Ekonomiassistent
Redovisningsekonom
Revisor

Försäljning

Försäljningschef
Inköpare
Key Account Manager
Säljare

HR (Human Resources)

HR- Chef
HR – Specialist
Personalvetare
Rekryterare

Kontor & Administration

Administratör
Assistent
Kundtjänstmedarbetare
Receptionist

Marknad

Marknadsförare
Marknadschef
Kommunikatör

IT

Mobil/apputveckling
Programmering/språk
Support/Teknik
Systemutveckling
Stödfunktioner
Webbutveckling

Ekonomi & Finans

Söker du nytt uppdrag som konsult och/eller anställning inom ekonomi och finans? Sway Sourcing arbetar med företag som söker medarbetare med kompetens och relevant utbildning inom det ekonomiska området. Tjänsterna varierar från controller, ekonomiassistenter och redovisningsekonomer. Skicka gärna in ditt CV till oss och berätta om din utbildningsbakgrund, kompetens och specialisering.

Försäljning

Söker du nytt uppdrag inom försäljning? Sway Sourcing söker dig som har kompetens och vill arbeta med sälj, som utesäljare eller innesäljare. Kanske har du erfarenhet av att arbeta som Key account manager och söker ett nytt jobb. 

HR

Avdelningen som arbetar inom Human Resources ger stöd i strategiska frågor som rör organisation, ledar- och medarbetarskap samt kompetensförsörjning. HR ger råd och stöd till chefer och medarbetare, utvecklar processer och även metoder och verktyg för rekrytering, kompetensutveckling, samverkan och arbetsmiljö. 

Kontor & Administration

Grundutbildning för rollen som administratör är exempelvis Handels- och administrationsprogrammet (idag heter programmet Försäljnings- och serviceprogrammet). En del företag söker även efter nya medarbetare som har läst utbildningar inom Yrkeshögskolan.

Administratörens arbete kan variera mellan att på ett mer självständigt sätt ansvarar för egna arbetsuppgifter och olika projekt till att ge service och arbeta i receptionen i ett företag. Beroende på vad företagets behov är varierar även den kompetens som krävs av medarbetaren, exempelvis schemaläggare, bokföring och fakturering samt administrera kunders förfrågningar.

Marknad

Marknadsförarens uppgift är att kommunicera företagets idé, tjänst eller den vara man arbetar med, för att skapa ytterligare intresse och öka försäljningen. Medarbetaren förstår vikten av att både bibehålla och ta hand om befintliga kundrelationer så väl som att utveckla dessa.  Företag söker marknadsförare som har en eftergymnasial utbildning från högskola/universitet eller en yrkeshögskoleutbildning inom ekonomi, samhällsvetenskap eller teknik. Praktisk erfarenhet från försäljning, branschkunskap, språkkunskaper samt kunskaper om IT är bra meriter.

IT

Företag söker systemutvecklare för att ta fram och utveckla data/IT-system, inom exempelvis ekonomi. Arbetet kan innehålla programmering men kan även inriktas på avgränsade delar av system, som att utveckla mjukvara eller applikationer. Ofta finns behov av att rekrytera systemutvecklare när nya IT-system ska utvecklas eller då företag har redan befintliga system som ska förändras eller utvecklas vidare.

Supporttekniker eller servicedesktekniker är inriktade på att arbeta med support och användarstöd. Det dagliga arbetet handlar om att ge service inom IT, hjälpa användaren med problemlösning och teknisk support.